Kwalifikacja R11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.