Kwalifikacja R16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.