Kwalifikacja R16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.