Kwalifikacja R16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.