Kwalifikacja R16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.