Kwalifikacja R17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.