Kwalifikacja R17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.