Kwalifikacja R17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.