Kwalifikacja R17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.