Kwalifikacja R18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.