Kwalifikacja R19 Organizowanie chowu i hodowli koni

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.