Kwalifikacja R19 Organizowanie chowu i hodowli koni

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.