Kwalifikacja R20 Szkolenie i użytkowanie koni

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik hodowca koni (314203)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014