Kwalifikacja R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik architektury krajobrazu (314202)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014