Kwalifikacja R23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014