Kwalifikacja R24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016