Kwalifikacja R25 Wykonywanie prac geologicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik geolog (311106)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015