Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Zadania z informatora – RL.3