Kwalifikacja R3 Prowadzenie produkcji rolniczej

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.