Kwalifikacja R3 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.