Kwalifikacja R3 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.