Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.