Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.