Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.