Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.