Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.