Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.