Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.