Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.