Kwalifikacja R6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.