Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.