Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.