Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.