Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.