Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.