Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.