Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.