Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.