Kwalifikacja R8 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.