Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

Zadania z informatora – RL.3