Kwalifikacja R9 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

październik 2016

Rozwiąż test ponownie.