Kwalifikacja S2 Realizacja nagrań

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik realizacji nagrań i nagłośnień (352122)

Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014