Kwalifikacja S3 Realizacja nagłośnień

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik realizacji nagrań i nagłośnień (352122)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015