Kwalifikacja S4 Montaż nagrań dźwiękowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.