Kwalifikacja S4 Montaż nagrań dźwiękowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.