Kwalifikacja S4 Montaż nagrań dźwiękowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.