Kwalifikacja S4 Montaż nagrań dźwiękowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.