Kwalifikacja S4 Montaż nagrań dźwiękowych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.