Kwalifikacja S5 Realizacja nagrań studyjnych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.