Kwalifikacja S5 Realizacja nagrań studyjnych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.